Vítejte na našem webu

 


 

NAŠE KRÁSNODVORSKO o.s. Krásný Dvůr 11, 439 72

IČO 26563711                                      

                                 

                                                                                                    V Krásném Dvoře 8.5.2015

Pochod Od dolu k dolu                 

Pochod na záchranu krajiny

 

Tiskové prohlášení

 

 Od dolu k dolu je pochod za záchranu krajiny nejen kolem Krásného Dvora, ale i okolních vesnic.

Čelíme invazi důlních společností v honbě za drancování přírody. Krásný Dvůr, včetně anglického park pak bude ze všech stran obklíčen doly.

 

Nesouhlasíme se záměrem důlní společnosti Sedlecký kaolín s otevřením dalšího lomu na bentonit v lokalitě Krásný Dvůr – Brody.

 

Došlo by k brutálnímu zásahu do přírody a krajiny , k ohrožení občanů a jejich obydlí,

k negativnímu zásahu do životního prostředí, k obtěžování hlukem, vibracemi a prachem.

Došlo by k poklesu životní úrovně, ohrožení statiky domů a snížení jejich ceny.

Vznikla by „měsíční krajina“ hned v sousedství národní kulturní památky - anglického parku .

To vše jen pro zisk důlních společností, které vyvážejí surovinu do zahraničí.

Nechceme trpět devastaci svého okolí jen proto, aby Německý kočky měli do čeho kadit !

 

Podle platných právních předpisů ČR „Každý má právo na příznivé životní prostřední“, „Každý má právo na ochranu zdraví“. Pokud bude toto právo otevřením lomu na bentonit na Brodeckém kopci ohroženo nebo porušeno, budeme se domáhat ochrany u orgánu, který je k tomu povolán. Bude-li tímto orgánem soud, budeme se domáhat ochrany podáním žaloby u soudu.

 

NE   honbě za ziskem !

 

NE   drancování přírody !

 

NE   bentonitu !                             

 Od dolu k dolu je pochod za záchranu krajiny nejen kolem Krásného Dvora, ale i okolních vesnic.

Čelíme invazi důlních společností v honbě za drancování přírody. Krásný Dvůr, Brody, Buškovice, Veliká Ves,

Račetice, Blov, Rokle..., to je jen malý výčet okolních obcí, které čelí, nebo v krátké době budou čelit těžbě nerostů.

Start pochodu je v pátek 8.5.2015 ve 14:00 od kostelu v Krásném Dvoře. Půjdeme po trase Kr. Dvůr - zámek- důl u Buškovic - 

důl mezi Brody a Buškovicemi - Brody - důl u Brodů. Pochod zakončíme opékáním buřtů na Kozlu. Od 17:00 nás seznámí zástupci

spolku Zdravé životní prostředí - Jenišov se svými zkušenostmi s důlní těžbou a "plněním" slibů těžařů.

Jste zváni všichni, ať mladí nebo staří, děti vítáni.

Případné transparenty sebou.

 

 

 

Výsledky referenda:
   volilo:  191 občanů
   pro Ne bentonitu volilo 166 platných hlasů
   pro ANO těžbě volilo 25 platných hlasů
   Velice děkujeme všem občanům, kteří přišli k referendu.
   87% občanů volilo  "NE"  těžbě bentonitu
   a to je pro nás veliký závazek.
   Převážná většina občanů je proti těžbě
   i  když je referendum právně neplatné.(chybělo nám 15 hlasů
   i v případě, kdyby 15 voličů přišlo a hlasovalo "ANO"
   přesto by celkový výsledek byl pro "NE" bentonitu.)
   Takže těch 166 hlasů je pro nás velké povzbuzení a budeme
   se dál snažit těžbu zastavit.
   

p.s. někdo nám asistoval při referendu, kdo asi...

 

Vážení sousedé,

nedošlo-li k nedopatření, obdrželi jste do Vaší schránky mimořádné vydání Zpravodaje Sedleckého kaolinu, a.s.

Ing. Zítko v něm přitažlivě vysvětluje výhody, které nám mohou plynout z jejich činnosti u nás, a konstatuje, že jakýkoli odpor je zbytečný. Vzápětí naznačuje možné důsledky, pokud se okamžitě nepodřídíme jeho představám.

Referendum však není protest nějakých „iniciativ“. Je to svobodná možnost a právo každého občana vyjádřit se k věci, která se ho bezprostředně týká, přímo i nepřímo ovlivní jeho život, zdraví a majetek. Třetina z nás všech požadovala uskutečnění referenda v souladu se zákony této země.

Sousedé, tento dopis pro Vás není důležitý. Stejně tak ne představy kohokoli, kdo zazvoní u Vašich dveří a chce od Vás něco koupit. Je vždy pouze na Vaší vůli co Vy si přejete, čemu Vy dáváte přednost.

Přijďte, prosím vyjádřit svůj názor, ať již je jakýkoliv. Je to Váš domov a Vaše výhradní právo rozhodnout co je pro Váš kraj a domovy důležitější.

S úctou

Přípravný výbor pro uspořádání referenda

 

 

Nemůžete-li se ze závažných důvodů k referendu 7.2.2015, od 8:00 do 16:00 hodin, na Obecní úřad Krásný Dvůr dostavit, můžete podle zákona požádat v den referenda o hlasování mimo hlasovací místnost na telefonu předsedy 607 808 383 nebo místopředsedkyně komise 608 622 663.

 

Dopis voličům

 

Mapka potenciálních dolů kolem Krásného Dvora

 

REFERENDUM

   OZNAMUJEME TÍMTO, ŽE NÁMI NAVRHOVANÉ MÍSTNÍ REFERENDUM O TĚŽBĚ BENTONITU A DALŠÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN

PROBĚHNE DNE 7.ÚNORA 2015 .

Otázka zní: Chcete těžbu bentonitu a ostatních nerostných surovin v k.ú. Krásný Dvůr ?   ano - ne

Doufáme, že přídete vy všichni, kterým není lhostejné prostředí v kterém žijete !

PODĚKOVÁNÍ

Vážení sousedé,

 

S radostí Vás informujeme o úspěšném zakončení první fáze referenda.

Dle předběžných součtů vyjádřilo svůj souhlas s uspořádáním Referenda 185 oprávněných občanů: Němčany 11, Brody 45, Krásný Dvůr 100, Chrášťany 15, Chotěbudice 6, Zlovědice 3, Vysoké Třebušice 5. Tím byla zákonná podmínka splněna, a proto ne všichni z Vás byli dále přípravným výborem oslovováni.

Souběžně uskutečněnou Petici podepsalo 216 občanů.

Podpisové listiny referenda i petice jsou nyní předány obecnímu úřadu k projednání v zastupitelstvu obce Krásný Dvůr. To by mělo referendum vyhlásit.

 

Velice důležitá bude účast většiny všech voličů obcí Krásný Dvůr a okolí, na vlastním referendu. To je zákonnou a nezbytnou podmínkou platnosti hlasování. Najděte si proto, prosím, v našem společném zájmu, chvilku času k vyjádření Vaší vůle při hlasování, které je zřejmě poslední šancí k odvrácení důlní činnosti se všemi svými důsledky.

 

Je nám ctí, že tímto můžeme poděkovat za Váš zájem a podporu ochrany našich domovů, zdraví a zachování vzácné krajiny.

Děkujeme tímto předem i našim nově zvoleným zástupcům za jejich aktivity při ochraně zájmů obyvatel.

 

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

S úctou

Přípravný výbor 

článek v Regionu Podbořanska:

 

NE DOLU ! ! !

Nechcete devastaci přírody, krajiny, silnic, našich domů, našeho zdraví, zvýšenou prašnost, hlučnost, vibrace...?
Můžete hlasovat na našich stránkách.
Viz také :
 
 
 
a ještě několik perliček ze zastupitelstva obce konaného 24.9.2014 za přítomnosti pana Zítka, majitele Sedleckého kaolinu a.s.:¨
dotaz : dopravou bentonitu se zničí vozovka, budete ji opravovat ?
Zítko : platím daně jako každý jiný
dotaz : jak veliká bude těžba bentonitu, pokud se důl otevře ?
Z: nový provoz bude mít kapacitu 110 000 tun / rok, plánujeme přepravu návěsy o nosnosti 30 tun
dotaz : kolik jízd denně to bude znamenat ?
Z: 10 aut denně
(zde ať si čtenář vydělí plánovaný objem výroby počtem pracovních dnů a nosností auta a vyjde mu 15 aut/den - pokud tedy nebudou jezdit o víkendu , nebo přetěžovat vozidla - to už jsme zažili....!)
dotaz : dopravou bentonitu dochází k prašnosti, hlučnosti a vibracím - při průjezdu náklaďáku se mi klepe celý barák
požadujeme vybudovat novou cestu mimo obce Krásný Dvůr a Brody
Z: o cestě přemýšlíme, pokud se nenajde tak budeme ve sporu a přes Krásný Dvůr jezdit budeme
starosta : Pepo , nemůžeš myslet jen na sebe..
 

otevřený dopis zastupitelům obce

    DAR ZŠ KRÁSNÝ DVŮR

Naše o.s. darovalo škole výtěžek z akce Krásná v Krásném a ze Setkání sousedů.
Celkem bylo darováno 4780,- Kč.
Děkujeme všem šikovným kuchařkám, které na tyto akce napekly a výtěžek z prodeje
dobrot mohl podpořit výlety dětí. 
 

Jarní úklid

 

Letos proběhne 6.Jarní úklid 24větna 2014 od 9:00 hod - sraz na návsi.

Akce je pořádána v součinnosti s iniciativou Ukliďme Česko :

 

 


Setkání sousedů

 

Probírali jsme se známými a kamarády jak uspořádat neformální setkání obyvatel Krásného Dvora i okolních vesnic,

domluvili jsme termín 31.5.2014 a místo - parčík za kostelem.

Představa je taková, že by se sešli všechny generace občanů, přinesli by něco dobrého domácího k prodeji, čepovalo by se pivo a opékaly klobásy.

To vše za příznivé ceny.Bude také promítnut film o historii Krásného Dvora.

K dobré pohodě i k tanci zahraje skupina Bonus.

Jaké bylo pro nás překvapení, když jsme se dozvěděli, že na konec května připadá celosvětový

Svátek sousedů, založený ve Francii v roce 1999, a v roce 2005 se slavil už v 377 evropských městech.

Takže se sejdeme v sobotu 31.5.2014 od 16:00 na návsi za kostelem.

Výtěžek ze Setkání sousedů bude věnován Základní škole Krásný Dvůr na financování

příměstského tábora dětí v Krásném Dvoře.

Přijďte také posedět se svými sousedy.Vstupné zdarma, ceny mírné.