Akce pro rok 2009

30.04.2009 12:20

1.Nátěrové a zkrášlující akce

a.jarní úklid - zdárně proběhl 4.4.09

b.ulička - plot nátěr žáky ZD sponzorovali jsme barvu a pomůcky termín do 19.týdne 2009

           - ozelenění,akce proběhne 8.5.09 

c.soutěž štítu do obce - do 31.5. bude vybrán vítězný návrh

d.studie návsi v K.D. - probíhá, o prázdninách budou jednotlivé návrhy vystaveny na obci

e.zeď za zastávkou - oprava + nátěr do 30.6.09

f.plot kovoslužby - nátěr dle dohody s majitelem

2.Výsadba stromů alejí

zpracování plánu a výsadba - podzim 2009

3.Festival začínajících kapel : "Krásný fest"

Koupaliště K.D., termín: 24. červenec 2009

4.Webové prezentace - průběžně

a.vzpomínky občanů

b.osobnosti K.D. a okolí

5.Výstava starých fotografií "Krásný starý foto"

Termín: zima 2009-10

6.Sakrální stavby

obnova celoročně

7.Alej k zámku

revitalizace a zpřístupnění - dlouhodobý úkol

8.Pomoc parku

dlouhodobý úkol, možnost dotace

a.botanický průzkum

b.sečení luk

 

 

 

 

Akce budou průběžně doplňovány.                                                         V KD duben 2009

 

 

 

—————

Zpět