Požadavky k projednání na zastupitelstvu obce + FOTO !

28.04.2010 14:14

 

 

NAŠE KRÁSNODVORSKO o.s. Krásný Dvůr 11, 439 72

 

 


 

Krásný Dvůr 28.4.2010                                      

 

 

 

Zastupitelstvo obce  

                                                                                                                   

   Krásný Dvůr

______________________________________________________

 

 Požadavky na zlepšení vzhledu obce.

 

 

Na výroční schůzi našeho o.s. jsme projednali tyto návrhy a požadavky na zlepšení vzhledu obce.

 

             1. odstranění černé skládky u potoka za bývalou Jednotou

              - vstup do parku

 

             2. odstranění smrků za zastávkou – přehuštěný porost a

                  u dubu na návsi – smrk roste do dubu

 

             3. odstranění tyčí u dubu na návsi

 

             4. zákaz parkování kamionů v centru obce

 

             5. omezení nebo úplný zákaz průjezdu vojenských vozidel obcí

                - obtěžuje obyvatele

 

             6. dokončit opravu hřbitovní zdi

 

             7. předělání stolu s lavicí na koupališti u stánku s občerstvením  z pevného

                 na mobilní v souvislosti s chystaným festivalem.

 

 

Věříme, že i zastupitelstvo chápe výše uvedené nedostatky

a uskuteční kroky k jejich odstranění.

  

Dále naše o.s. tímto předkládá zamítavé stanovisko k těmto záměrům:

 

1. výstavbě větrných elektráren v k.ú. obce

 

2. těžbě veškerých nerostných surovin v k.ú. obce

 

Myslíme si, že uvedené záměry se natolik týkají zdraví všech obyvatel celého okolí KD, že nemůžeme tuto zátěž vůbec připustit.

 

 

Žádáme o projednání našeho stanoviska a požadavků na zastupitelstvu obce a písemnému vyjádření k nim.

 

 

Na závěr bychom chtěli poděkovat starostovi obce

za zprovoznění kostelních hodin.

 

  

Za o.s. Naše Krásnodvorsko

 

      …………..                                           ………………..

 Martin Cyprian                                    ing.Josef Fiala

      předseda                                      místopředseda

 

 

 

To je idylka !

 

 

 

 

                            

 

 

—————

Zpět