Soutěž na štít do obce

23.04.2009 13:33

Přihlášky již uzavřeny, proběhne vystavení soutěžních návrhů na obci, posouzení veřejností

i odbornou porotou.

—————

Zpět