Studie náměstí v K.D.

Studie náměstí v K.D.

Studenti zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici zpracovávají 7 studií  úpravy návsi v K.D.

Hotové studie budou vystaveny na obci k ohodnocení jak občany K.D. tak odbornou komisí.

Bude vybrána nejlepší studie a na jejím základě bude zpracován projekt úpravy náměstí. 

Dne 22.4.09 zástupci našeho o.s. se starostou obce navštívili Mendelovu univerzitu v Lednici

za účelem zúčastnění se kritiky návrhů úpravy návsi. K jednotlivým návrhům se vyjadřovalo 6 profesorů,

zástupci architektonické kanceláře a my.

Jednotlivé návrhy byly vcelku nápadité, v detailech originální. Věříme, že z výsledných návrhů vzejde nejlepší,

který bude základem zlepšení budoucího vzhledu naší návsi.