Stanislav Jelínek

Stanislav Jelínek

 Sochař z Vilemova.

 

K sochaření se dostal v době, kdy pan Valeš začal organizovat sochařské sympozia v Radonicích asi před 15 lety. Líbila se mu práce s pískovcem, tak si řekl, že by to mohl také zkusit. A jde mu to.

Pracuje podle své fantazie a podle struktury bloku pískovce, který má k dispozici.

Tak vznikla i socha Pán Doupova, která stojí na návsi ve Vilemově.

Pracnost takové sochy je asi 70 hodin.

Takže při cestě přes Vilemov můžete obdivovat sochy pana Jelínka, pak můžete pokračovat do

Radonic, kde stojí sochy ze sympozia.

Pokud by to bylo pro vás ještě málo, tak můžete navštívit nedaleký kopec u Vintířova, kde je

přístupová cesta lemována množstvím dalších soch.

kontakt: StandaJel@seznam.cz