Studie návsi + vstupní cedule

Studie návsi + vstupní cedule

 

Studie návsi dorazily.

Obec Krásný Dvůr obdržela 5 studií budoucího vzhledu

návsi v Krásném Doře.

Je to 5 pohledů jak by mohla náves v budoucnu vypadat.

Prohlédněte si tyto návrhy na obci.

 

Vítězný návrh vstupní cedule do obce :

 

 

 

 

 

Na zatupitelstvu obce konaném dne 26.8.09, byl vybrán tento vítězný návrh vstupní cedule.

Po sjednocení barvy bude zadán do výroby a osazen do rámu.

Takže až je příště uvidíte v reálu, tak nebudete překvapeni.