Desatero záporů větrných elektráren

 

 

            Vážení občané Krásného Dvora a okolních vesnic, zastupitelstvo obce bude rozhodovat o výstavbě větrných elektráren. Přijďte proto na zastupitelstvo obce,kde se bude rozhodovat o výstavbě větrných elektráren (nejspíš 26.5.2010 od 17.00).Pro  lepší informovanost Vám přinášíme ve zkratce následující desatero :

 

1/ Poškození krajinného rázu - krajina České republiky nemá monumentální rozměry. Zvláštnost, přitažlivost a zajímavost naší krajiny vyplývá z jejího drobného měřítka, pestré mozaiky lesů a lesíků, rybníků a polí, vesnic a měst, pahorků a údolí, přehlédnutelných hor. Tato mozaika má malé zrno a to vede v naší krajině k pocitu intimity, domova. V případě masové výstavby větrných elektráren bude tento unikátní ráz krajiny nahrazován universálními panoramaty farem větrných elektráren.Tuto situaci můžeme přirovnat k výstavbě uniformních panelových sídlišť za socialismu, která přinesla degradaci nebo zánik unikátních rysů mnohých českých měst i vesnic.

 

2/ Zdravotní problémy - infrazvuk vydávaný větrnými elektrárnami může způsobovat problémy se spánkem, bolesti hlavy, deprese. Vzdálenost větrných elektráren od obydlí by měla být alespoň 2 km.

 

3/ Pokles cen nemovitostí - podle výzkumů ze zemí EU dochází k poklesu cen nemovitostí až o 30 % dle vzdálenosti od větrné elektrárny, některé nemovitosti jsou pak úplně neprodejné.

 

4/ Sporný energetický přínos - využitelnost instalovaného výkonu v našich podmínkách je cca 15 % na rozdíl od přímořských větrných elektráren s účinností okolo 30 %. Temelín by výkonově (ne kvalitativně) nahradilo 8000 větrných elektráren, na jejich výstavbu by bylo třeba 6x víc betonu a 10 x víc oceli a také spousta velice kvalitních plastů. Životnost větrné elektrárny je navíc třetinová ve srovnání s jadernou.

 

5/ Dotování cen elektřiny - výkupní cena elektřiny z větrných elektráren pro rok 2010 je 2.46 Kč/kWh, jaderné a uhelné elektrárny ji umí vyrobit za cca 1-1.5 Kč, navíc to jsou tvrdé zdroje, vyrábějící elektřinu s vysokou spolehlivostí. Dle odborníků je tržní ocenění elektřiny z větrných elektráren cca 0.6 Kč/kWh.

 

6/ Ohrožení ptáků a netopýrů - problematické je umístění větrných elektráren na tahových trasách ptáků. Ještě ohroženější jsou netopýři, kteří na větrné elektrárny aktivně nalétávají.V anglickém parku žije dle Českého svazu na ochranu netopýrů 11.druhů netopýrů.

 

7/ Problémy s regulací - větrné elektrárny jsou neregulovatelné, to znamená, že pokud vítr nefouká musí za ně pracovat elektrárny na zemní plyn. Naše závislost na nevypočitatelném větru v kombinaci s nejistými dodávkami zemního plynu z Ruska pak vytváří velmi nebezpečný energetický mix.

 

8/ Turistika - v oblastech s větrnými elektrárnami klesá počet turistů o desítky procent. Pro náš krásný kraj je určitě vhodnější rozvíjet všechny formy turistiky: pěší, cykloturistiku, pevnostní, běžkařskou, agroturistiku apod. než větrníkovou energetiku.

 

9/ Nezajištěná likvidace větrníků - není zajištěna likvidace větrných elektráren po ukončení doby životnosti či v případě havárie, větrníky mohou dále strašit v krajině (Jeseníky-Mravenečník, N.Hrádek).

 

10/ Ekonomický přínos pro obec - po sečtení ztrát z poklesu cen nemovitostí, snížení příjmů z turismu a zvýšených plateb za elektřinu je sporný. Malá města a vesnice by měla spíše usilovat o spravedlivé rozdělování výnosů z celostátních daní.

 

Větrné elektrárny nepohání vítr, ale peníze z našich kapes.

 

 

 Sdružení OS Unie pro krajinu (www.unieprokrajinu.cz).

Občanské sdružení Naše Krásnodvorsko (http//:krasnodvorsko.webnode.cz)