Krásnodvorské koncerty pozdního léta

Krásnodvorské koncerty pozdního léta

Naše o.s. se podílelo na realizaci koncertů na zámku v KD. Návštěvníci měli možnost poslechnout koncerty

   

 

vážné hudby : 28.8.09 Carl Petersson - klavírní koncert

                      4.9.09 Kramářovo dechové trio

                     11.9.09 Smyčcové trio

Děkujeme Skupině ČEZ za finanční dar a NPU - Krásný Dvůr a zvláště kastelánce paní Miachaele Hofmanové

za organizaci koncertů.