Stop větrníkům

 

PODÍVEJTE SE :

 

https://www.youtube.com/watch?v=c3FZtmlHwcA

https://www.zelenalouka.org/

https://www.unieprokrajinu.cz/