Stop bentonitu

Důrazně protestujeme proti záměru těžební společnosti Sedlecký kaolín a.s. těžit podzemní bentonit u Krásného Dvora. 
Obec, v jejímž okolí je zámek, 100 ha park, množství chat, chalup a cyklostezek, je turistickým cílem mnoha návštěvníků .Hledají tu odpočinek a relaxaci v neporušené krajině . Nechceme narušení životního prostředí, spodních vod, hlučnost, prašnost a vibrace z provozu těžkých nákladních aut,jehož důsledkem budou znečištěné a narušené vozovky a popraskané domy. 

Vážíme si neporušené okolní krajiny a chceme ji zachovat i pro budoucí generace. 

pohled na sídlo Sedleckého kaolínu a okolí Božíčan

 
chcete aby to u nás taky tak vypadalo...?

pořad České televize z Jenišova kde mají podobný problém