OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELSTVU OBCE

K rukám starostky a zastupitelstva obce

Krásný Dvůr 117

439 72 Krásný Dvůr

 

Paní starostko,

 

Na úřední desce a ve schránkách některých občanů se objevil dokument Stanovení dobývacího prostoru Krásný Dvůr (déle jen Informace), údajně od Sedleckého kaolinu a.s. (dále jen SK), s pouze 7-mi denní lhůtou.

Ze strany obce neproběhla žádná dostupná informace občanům ani postup vedení obce proti záměru SK.

Informace je nedatována ani podepsána a nelze ji proto fakticky brát jako oficiální a relevantní komunikaci.

 

Z výše uvedených důvodů se na vás jako občané, níže podepsaní, obracíme s  uvedenými dotazy a návrhy.

 

Co bylo předmětem jednání zástupců obce se SK a jaké byly závěry či dohody?

Jaké další formální kroky SK, obce či dalších orgánů budou následovat?

Jak hodlá obec v záležitosti Informace reagovat?

Proč obec nechává komunikaci se SK na jednotlivých občanech a komunikaci se SK nekoordinuje?

Jak bude obec o svých dalších krocích informovat občany?

 

Z Informace vyplývá značné denní nárazové dopravní zatížení těžkých velkoobjemových nákladních automobilů.

Namátkou níže uvádíme body, na jejichž zajištění by měla obec včas a důrazně trvat při všech souvisejících jednáních a dalších formálních úkonech.

Měly by býti dány jasné záruky pro:

  • Eliminaci dopravy 
  • Eliminaci dopravy v deštivých dnech.
  • Zajištění očisty automobilů a ostatní mechanizace před vjezdem na veřejné komunikace.
  • Zajištění rychlé případné očisty znečištěných komunikací.
  • Rozložení přepravy mimo frekventovanější hodiny, aby občané nebyli omezeni při cestách do a ze zaměstnání.
  • Zajištění účinných protiprachových opatření při těžbě a dopravě.
  • Zajištění účinných protihlukových opatření při těžbě.
  • Zajištění opatření proti vibracím při dopravě nákl. auty o nosnosti 30. tun
  • Zajištění opatření proti úbytku spodních vod
  • Účinné zajištění dobývacích prostor proti pádu osob, zejména dětí.

 

 

Občané by měli mít obecně možnost se vyjádřit. Proto žádáme svolání veřejného zasedání zastupitelstva k tomuto závažnému tématu.

    V případě že souhlasíte s uvedeným postupem PODEPIŠTE a zašlete tuto žádost na adresu obce popř. elektronicky na mail: krasnydvur@iol.cz
 
    V Krásném Dvoře 3.2.2022                                       Za o.s. Naše Krásnodvorsko ing. Josef Fiala
 
 
 

 

 

Lavička s výhledem

    Když objevíte tuto lavičku, tak si na ní můžete sednout

 a prosím neničte ji...
 

Stop bentonitu

Důrazně protestujeme proti záměru těžební společnosti Sedlecký kaolín a.s. těžit podzemní bentonit u Krásného Dvora. 

Obec, v jejímž okolí je zámek, 100 ha park, množství chat, chalup a cyklostezek, je turistickým cílem mnoha návštěvníků .Hledají tu odpočinek a relaxaci v neporušené krajině . Nechceme narušení životního prostředí, spodních vod, hlučnost, prašnost a vibrace z provozu těžkých nákladních aut,jehož důsledkem budou znečištěné a narušené vozovky a popraskané domy. 

Vážíme si neporušené okolní krajiny a chceme ji zachovat i pro budoucí generace. 

pohled na sídlo Sedleckého kaolínu a okolí Božíčan

 

 
chcete aby to u nás taky tak vypadalo...?

pořad České televize z Jenišova kde mají podobný problém

 

 


Setkání sousedů

 

Probírali jsme se známými a kamarády jak uspořádat neformální setkání obyvatel Krásného Dvora i okolních vesnic,

domluvili jsme termín 31.5.2014 a místo - parčík za kostelem.

Představa je taková, že by se sešli všechny generace občanů, přinesli by něco dobrého domácího k prodeji, čepovalo by se pivo a opékaly klobásy.

To vše za příznivé ceny.Bude také promítnut film o historii Krásného Dvora.

K dobré pohodě i k tanci zahraje skupina Bonus.

Jaké bylo pro nás překvapení, když jsme se dozvěděli, že na konec května připadá celosvětový

Svátek sousedů, založený ve Francii v roce 1999, a v roce 2005 se slavil už v 377 evropských městech.

Takže se sejdeme v sobotu 31.5.2014 od 16:00 na návsi za kostelem.

Výtěžek ze Setkání sousedů bude věnován Základní škole Krásný Dvůr na financování

příměstského tábora dětí v Krásném Dvoře.

Přijďte také posedět se svými sousedy.Vstupné zdarma, ceny mírné.