Lavička s výhledem

    Když objevíte tuto lavičku, tak si na ní můžete sednout

 a prosím neničte ji...
 

Stop bentonitu

Důrazně protestujeme proti záměru těžební společnosti Sedlecký kaolín a.s. těžit podzemní bentonit u Krásného Dvora. 

Obec, v jejímž okolí je zámek, 100 ha park, množství chat, chalup a cyklostezek, je turistickým cílem mnoha návštěvníků .Hledají tu odpočinek a relaxaci v neporušené krajině . Nechceme narušení životního prostředí, spodních vod, hlučnost, prašnost a vibrace z provozu těžkých nákladních aut,jehož důsledkem budou znečištěné a narušené vozovky a popraskané domy. 

Vážíme si neporušené okolní krajiny a chceme ji zachovat i pro budoucí generace. 

pohled na sídlo Sedleckého kaolínu a okolí Božíčan

 

 
chcete aby to u nás taky tak vypadalo...?

pořad České televize z Jenišova kde mají podobný problém

 

 


Setkání sousedů

 

Probírali jsme se známými a kamarády jak uspořádat neformální setkání obyvatel Krásného Dvora i okolních vesnic,

domluvili jsme termín 31.5.2014 a místo - parčík za kostelem.

Představa je taková, že by se sešli všechny generace občanů, přinesli by něco dobrého domácího k prodeji, čepovalo by se pivo a opékaly klobásy.

To vše za příznivé ceny.Bude také promítnut film o historii Krásného Dvora.

K dobré pohodě i k tanci zahraje skupina Bonus.

Jaké bylo pro nás překvapení, když jsme se dozvěděli, že na konec května připadá celosvětový

Svátek sousedů, založený ve Francii v roce 1999, a v roce 2005 se slavil už v 377 evropských městech.

Takže se sejdeme v sobotu 31.5.2014 od 16:00 na návsi za kostelem.

Výtěžek ze Setkání sousedů bude věnován Základní škole Krásný Dvůr na financování

příměstského tábora dětí v Krásném Dvoře.

Přijďte také posedět se svými sousedy.Vstupné zdarma, ceny mírné.